Veškeré nakládání se zadanými údaji na bowlingstatistiky.cz se řídí právními předpisy platnými na území ČR.

Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem zadaných údajů. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetové prezentace a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky v placené části portálu.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Zaregistrovat“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých zadaných údajů pro účely vyhodnocování bowlingových výsledků na těchto stránkách

Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a bowlingstatistiky.cz údaje odstraní.